Rexistro
Español
AfundaciónTV logo
skip to Main Content
Educación emocional

Educación Século XXI: «Límites que nos axudan a medrar» con María Jesús Álava Reyes

Hoxe, hai moitas nais e pais que se ven sen tempo, sen espazo, sen enerxía, con presión e moitos interrogantes e dificultades para acometer con éxito a educación dos seus fillos e fillas. Pola súa parte, tamén a docencia se sente desbordada e pouco apoiada pola familia do alumnado para realizar a súa importante misión. E como punto clave, moitas nenas e nenos séntense impotentes, cunha desorientación total e, o que é peor, enfrontando en soidade as súas dúbidas, medos, experiencia; soas e sós ante as súas vidas. O contido desta conferencia de María Jesús Álava Reyes versa sobre a realidade que viven cada unha destas partes na educación.

Back To Top