Rexistro
Español
AfundaciónTV logo
skip to Main Content
Educación emocional

Conferencia 'Trastornos emocionais en nenos e mozos derivados dos problemas de aprendizaxe' por Anna Sans

O obxectivo no campo formativo de Afundación está definido pola vocación ao redor dunha educación comprometida mediante a defensa dun sólido sistema educativo integral. Partindo da importancia da escola como centro de aprendizaxe, as propostas de Afundación pretenden complementar o ensino académico, especialmente a instrución, presentando uns espazos e unhas actividades que  conxuguen o lúdico e o formativo co fortalecemento de valores esenciais para unha sociedade cohesionada. Deste xeito, a entidade está comprometida coa tolerancia, co respecto, coa solidariedade e, por suposto, coa adquisición por parte de cada nena e de cada neno das ferramentas necesarias para  perseverar na adquisición da súa autonomía persoal.

Back To Top